Get Adobe Flash player

Blekinge Offshore

2013-12-17

Blekinge Offshore utpekat som riksintresse för vindbruk

Energimyndigheten har idag utsett det område som riksintresse för vindbruk inom vilket Blekinge Offshore ansökt om att etablera en av världens största offshoreanläggningar för vindkraft. Att Energimyndigheten upptar Blekinge Offshore som riksintresse för vindbruk är ett bevis för projektets stora potentiella betydelse för den svenska elförsörjningen.


flyg hrvik 0730 1 400För att kunna bygga större vindkraftanläggningar krävs goda anslutningsmöjligheter till elnätet. Detta finns i Karlshamn, Blekinge.

I havet utanför Karlshamn uppfylls två andra förutsättningar för vindkraft, nämligen goda vindar och långt till närboende.

Bolaget Blekinge Offshore har startats för att tillvarata dessa goda förutsättningar och arbetar nu för att i Hanöbukten bygga en vindkraftpark som kan komma att räknas till de största i världen.  

I Karlshamn finns möjligheten att koppla in minst 2500 MW vindkraftseffekt. Detta motsvarar 500 verk med effekten 5 MW vardera eller drygt 800 verk på 3 MW vardera. När projektet blir fullt utbyggt förväntas elproduktionen i parken uppgå till ca 7-8 TWh årligen.

För att etablera en vindkraftpark av denna storlek krävs en yta på  ca 200 km2. Denna yta finns ca 5 kilometer öster om Hanö. I detta område är vattendjupet ca 10-40 meter och till befintlig elinfrastruktur på land är avståndet ungefär 15 kilometer.

Blekinge Offshore Presentation (Öppnas i nytt fönster) 

Karta (Öppnas i nytt fönster)